thảo luận Linh Thạch K38 + Kho tài liệu về MMO đầy đủ mọi mảng được update liên tục ( Dropship, Tiktok, AFF, Ads, Edit,....)

Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo.Cảm ơn anh em
screenshot_20230921_125012_telegram-jpg.2085046

:D thank bro

Gửi từ Samsung SM-G781N bằng vozFApp
 
Lên cho một trưa thứ 5 mát mẻ
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230928_120644_Telegram.jpg
  Screenshot_20230928_120644_Telegram.jpg
  441.7 KB · Views: 9
Lên cho một chiều thứ 5 đẹp trời
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230928_155844_Telegram.jpg
  Screenshot_20230928_155844_Telegram.jpg
  485.9 KB · Views: 8
Lên cho một tối thứ 5 an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối như ảnh ở dưới 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230928_185358_Telegram.jpg
  Screenshot_20230928_185358_Telegram.jpg
  378.5 KB · Views: 9
Lên cho một sáng thứ 6 nhiều năng lượng
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230929_064034_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_064034_Telegram.jpg
  491.7 KB · Views: 10
 • Screenshot_20230929_064046_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_064046_Telegram.jpg
  489.3 KB · Views: 9
 • Screenshot_20230929_064057_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_064057_Telegram.jpg
  378.6 KB · Views: 9
Lên cho một trưa thứ 6 mát mẻ
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230929_115152_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_115152_Telegram.jpg
  421.5 KB · Views: 6
Lên cho một chiều thứ 6 đẹp trời
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230929_155303_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_155303_Telegram.jpg
  414.3 KB · Views: 5
Lên cho một tối thứ 6 an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối như ảnh ở dưới 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: https://t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230929_184205_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_184205_Telegram.jpg
  390.2 KB · Views: 7
 • Screenshot_20230929_184313_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_184313_Telegram.jpg
  439 KB · Views: 7
 • Screenshot_20230929_184346_Telegram.jpg
  Screenshot_20230929_184346_Telegram.jpg
  486.5 KB · Views: 7
Lên cho một sáng thứ 7 nhiều năng lượng
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230930_065327_Telegram.jpg
  Screenshot_20230930_065327_Telegram.jpg
  387.5 KB · Views: 7
Lên cho một trưa thứ 7 mát mẻ
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230930_114000_Telegram.jpg
  Screenshot_20230930_114000_Telegram.jpg
  437.2 KB · Views: 6
Lên cho một chiều thứ 7 đẹp trời
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230927_065622_Telegram.jpg
  Screenshot_20230927_065622_Telegram.jpg
  858.5 KB · Views: 6
Lên cho một tối thứ 7 an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối như ảnh ở dưới 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230930_184452_Telegram.jpg
  Screenshot_20230930_184452_Telegram.jpg
  390.1 KB · Views: 6
Lên cho một sáng chủ nhật nhiều năng lượng
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20231001_061519_Telegram.jpg
  Screenshot_20231001_061519_Telegram.jpg
  492.8 KB · Views: 8
Lên cho một trưa chủ nhật mát mẻ
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20231001_102211_Telegram.jpg
  Screenshot_20231001_102211_Telegram.jpg
  425.3 KB · Views: 9
Lên cho một chiều chủ nhật đẹp trời
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20230926_053417_Telegram.jpg
  Screenshot_20230926_053417_Telegram.jpg
  472.4 KB · Views: 7
Lên cho một tối chủ nhật an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: https://t.me/moithuvemmo
Cảm ơn anh em
 

Attachments

 • Screenshot_20231001_185935_Telegram.jpg
  Screenshot_20231001_185935_Telegram.jpg
  457.3 KB · Views: 6
Như thường lệ, lại là đợt update các khóa mới tuần này nhe anh em, tuần này sẽ có các khóa rất hay của nước ngoài đã được sub sẵn về dropship, etsy và tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn làm content cho 179 ngành hàng cho anh em nào muốn build shop hoặc muốn làm Affiliate tham khảo nhé. Các khóa và tài liệu đang được update lên, khi lên xong mình sẽ thông báo cho anh em, chúc anh em một sáng đầu tuần hiệu suất
IMG_20231002_065112_224.jpg
IMG_20231002_065112_288.jpg
IMG_20231002_065112_341.jpg
IMG_20231002_065112_772.jpg
 
Update 02.10.23: Đã update xong các khóa trong đợt update tuần này, đợt này có các khóa chuyên sâu Etsy và Dropship rất hay của nước ngoài đã có file sub sẵn cùng với đó là khóa mới nhất về cách thức nhập hàng bên Trung và tài liệu đầy đủ về 179 ngách hàng cho anh em có nhu cầu build shop hoặc làm Aff tham khảo. Như thường lệ, các khóa mình vừa up đã lên thẳng kho khóa học, anh em nào đã được cấp quyền thì vào sẽ thấy ngay. Anh em nào chưa mua thì tuần này mình vẫn chưa thay đổi về giá, trọn gói tất cả hơn 250 khóa rổ rá vẫn chỉ 2 xịt lại còn được tặng thêm tool, tut đầy đủ. Anh em có hứng thú cứ liên hệ mình qua tele: t.me/haidu1997 để biết thêm chi tiết hoặc có thể tự tham khảo qu group thông tin: Group tất cả các ngách về MMO (https://t.me/moithuvemmo) , cảm ơn anh em
IMG_20231002_095054_803.jpg
IMG_20231002_065112_224.jpg
IMG_20231002_065112_772.jpg
IMG_20231002_065112_341.jpg
 
Lên cho một chiều thứ 2 đẹp trời
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut, ebook đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: Group tất cả các ngách về MMO (https://t.me/moithuvemmo)
Cảm ơn anh em
Screenshot_20231002_134535_Telegram.jpg
 
Lên cho một tối thứ 2 an lành
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình nhe
Chỉ cần bỏ ra 1 mức chi phí rẻ thối 1 lần duy nhất anh em đã nhận được trọn gói tất cả 250 khóa đủ mọi mảng về MMO được update miễn phí và liên tục cùng với đó là rất nhiều quà tặng khác như tool, tut đi kèm
Anh em nào có hứng thú cứ liên hệ tele: t.me/haidu1997 để húp trọn gói.
Hoặc anh em có thể tự tham khảo qua group thông tin: Group tất cả các ngách về MMO (https://t.me/moithuvemmo)
Cảm ơn anh em
Screenshot_20231002_184131_Telegram.jpg
 
Back
Top