HN Linh tinh mấy thứ : ram, ssd, cpu...

ZzHiEuBkZz

Junior Member

Attachments

  • 20201031_203608.jpg
    20201031_203608.jpg
    320.1 KB · Views: 7
Top