TQ list Card các mã 1070-1660S-1660Ti-3060Ti-3070-3070Ti-3080-3080Ti-3090 cần bay cho các bác

lemonleo9x

Senior Member
=> 1660Ti Tuf OC bh 9/2024 2tr8
=> 1660Ti Giga OC 3/2025 3tr1
=> 1660 Super Msi ventus xs oc 5/2025 3tr3
=> 2060 6gb colorful NB bh 7/2024 3tr3
=> 2060 6gb Galax Plus có led bh 05/2025 3tr9
=> 2060 Super Zotac gaming oc bh 5/2025 4tr
=> 3060Ti Colorful Ultra black OC bh 12/2024 6tr6
=> 3060Ti Msi Ventus 2X OC bh 10/2024 fullbox 6tr3
=> 3060Ti Msi Ventus 3X OC bh 10/2024 fullbox 6tr6
=> 3060Ti Evga XC gaming bh 1/2025 fullbox 6tr9
=> 3070 Giga gaming oc bh 3/2024 7tr2
=> 3070 Asus Rog oc bh bh 6/2024 8tr3
=> 3070Ti Galax Black OC bh 12/2024 fullbox 7tr8
=> 3070Ti Colorful Advanced oc bh 3/2025 fullbox 8tr4
=> 3070Ti Colorful Ultrawhite oc bh 3/2025 fullbox 8tr5
=> 3070Ti Asus Tuf oc bh 8/2024 8tr5
=> 3070Ti Asus Tuf oc bh 5/2025 fullbox 9tr2
=> 3070Ti Giga Gaming oc bh 10/2024 fullbox gamer 8tr9
=> 3070Ti Msi gaming X trio bh 8/2024 fullbox 8tr9
=> 3070Ti Colorful Vulcan OC fullbox bh 9/2024 10tr3
=> 3080 Galax SG 10gb bh 1/2025 11tr5
=> 3080 Msi GamingZ Trio bh 8/2024 fullbox 12tr
=> 3080 Msi GamingZ Trio bh 10/2024 gamer 12tr5
=> 3080Ti Msi Ventus 3X đổi bh new 100% 8/2024 16tr2
 

lemonleo9x

Senior Member
up
=> 1660Ti Giga OC bh 3/2025 3tr1
=> 1660Super Zotac AMP bh 2/2025 2tr9
=> 1660Super Msi ventus xs oc bh 5/2025 3tr3
=> 2060 6gb Galax Plus led rgb bh 05/2025 fullbox 3tr9
=> 2060Super Zotac gaming oc bh 5/2025 4tr
=> 2070Super Msi GamingX trio fullbox bh 1 tháng 4tr8
=> 3060Ti Msi Ventus 2X OC bh 10/2024 fullbox 6tr3
=> 3060Ti Msi Ventus 3X OC bh 10/2024 fullbox 6tr6
=> 3060Ti Evga XC gaming bh 1/2025 fullbox 6tr6
=> 3070 Giga gaming oc bh 3/2024 gamer 7tr2
=> 3070 Asus Rog oc bh bh 6/2024 8tr3
=> 3070Ti Galax Black OC bh 12/2024 fullbox 7tr8 bh 6/2025 gamer 8tr
=> 3070Ti Colorful Advanced oc bh 3/2025 fullbox 8tr4
=> 3070Ti Colorful Ultrawhite oc bh 3/2025 fullbox 8tr8
=> 3070Ti Asus Tuf oc bh 8/2024 8tr5
=> 3070Ti Asus Tuf oc bh 5/2025 fullbox 9tr2
=> 3070Ti Giga Gaming oc bh 10/2024 fullbox gamer 8tr9
=> 3070Ti Msi gaming X trio bh 8/2024 fullbox 8tr9
=> 3070Ti Colorful Vulcan OC fullbox bh 9/2024 10tr3
=> 3080 Msi GamingZ Trio bh 8/2024 fullbox 11tr9
=> 3080 Msi GamingZ Trio bh 10/2024 gamer 12tr4
=> 3080Ti Msi Ventus 3X đổi bh new 100% 8/2024 16tr2
=> 4070 Asus Dual new 17tr5
=> 4070 Asus Tuf OC new 19tr5
 
Top