Lò vi sóng của mấy thím khi hoạt động khoảng 5 phút trở lên có bị nóng bên ngoài vỏ ko?

Top