Lỗi đăng nhập facebook

Humphrey_Bogart

Senior Member
Hic, mình đăng nhập facebook trên đt, ipad và safari trên laptop (mac), do mình cần videocall qua mess nên tải app Messenger về nhưng login thì báo lỗi thế này sau khi nhập mã xác thực gửi về SĐT

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-25 lúc 17.29.04.png


Đồng thời khi ấy mình cũng bị log out ra trên safari, buộc phải xác thực lại mới vào được, nhưng tới bước xác thực trên safari lại bị đứng không bấm Tiếp theo được, lỗi này là sao mấy thím? Có mail gửi về cảnh báo đăng nhập
"Chúng tôi đã chặn lần đăng nhập này"
 
Top