thắc mắc Lỗi thường xuyên trên Macbook Air M1 sau gần 1 năm sử dụng

phuclong_hl

Senior Member
1630508432199.jpg


Hi ae,
Chả là mình dùng con này nhu cầu cơ bản office, lướt web vs xem xiếc. Không cài app linh tinh hay chuyên biệt gì, phần mềm bản quyền hết, nhưng gần đây có một số lỗi khó chịu như sau. Có ae nào bị rồi hoặc biết cách fix thì chia sẻ nhé. :byebye:

 • Đầu tiên cái này không phải lỗi, nhưng nó ko như mong đợi là Mac M1 là chiếc máy rất nhanh và khoẻ, nhưng khởi động máy/khởi động lại + mở app không nhanh bằng chiếc laptop Asus X415EA 12tr mua ở tgdd. Cảm giác này rất tệ vì đang dùng một chiếc máy cũng gọi là cao cấp nhưng tốc độ truy cập, mở file lại không bằng laptop giá rẻ. :(
 • Bàn phím: Không biết do mỏng quá hay sao mà gõ thấy cứng, đau đầu ngón tay, và phím nào bấm nhiều như phím Space thì mới có 10 ngày nó đã để lại dấu tay rồi. Mình đã mua miếng che bàn phím phủ lên và cảm giác gõ còn chán hơn, nhưng còn hơn bay màu bàn phím. =((
 • Bluetooth: Kết nối với tai nghe không dây Sony của mình thi thoảng, thi thoảng thôi nhé, âm thanh bị rè, nhiễu thậm chí mất sóng. Nhiều hơn một tí thì không kết nối được với tai nghe. Cái này chả biết do máy hay tai nghe nhưng mình kết nối đến chiếc Xiaomi Note 7 cùi bắp thì chả bị bao giờ. :beat_brick:
 • Pin: Dùng được 2 tháng thấy nó báo đề xuất bảo trì rồi. GG thì bảo reset lại phần mềm các kiểu nhưng nghĩ cũng chả đúng lắm. :censored:
 • Kết nối mạng: Khi khởi động máy, mạng wifi thì vào được nhưng mà tầm 1-5p sau mới vào được Internet. Trong khi các máy khác vẫn đang dùng bình thường. Mình đang order 2 cục Router Xiaomi AX 3000 về để mesh thay cho 2 cục mesh VNPT trong nhà xem tại thiết bị mạng hay tại máy. :rolleyes: --> Sau khi thay cục Router, không dùng mesh của vnpt thì hiện không gặp tình trạng out ra và ko kết nối internet khi khởi động máy nữa.
 • Dạo gần đây phát sinh thêm lỗi treo máy. Hnay bị 2 phát trong ngày rồi. Nó treo rồi tự động khởi động lại, sau đó có bảng hỏi có gửi báo cáo không. Mình cop mã nó báo lỗi như bên dưới. Hết giãn cách là mang đi kiểm tra phát
Máy của mình lúc dùng mà cảm thấy lỗi không lí do thế nên mình đều chọn cách cài lại mac OS mới hết. Hnay cài lại xong vẫn bị treo. :ah:

panic(cpu 2 caller 0xfffffe001104f344): "busy timeout[0], (60s): 'IOBluetoothRFCOMMChannelUserClient'"
Debugger message: panic
Memory ID: 0x6
OS release type: User
OS version: 20G95
Kernel version: Darwin Kernel Version 20.6.0: Wed Jun 23 00:26:27 PDT 2021; root:xnu-7195.141.2~5/RELEASE_ARM64_T8101
Fileset Kernelcache UUID: 15F4DFDFA9E0154FED96EA8997E65429
Kernel UUID: AC4A14A7-8A8E-3AE6-85A6-55E6B2502BF9
iBoot version: iBoot-6723.140.2
secure boot?: YES
Paniclog version: 13
KernelCache slide: 0x0000000008d3c000
KernelCache base: 0xfffffe000fd40000
Kernel slide: 0x0000000009884000
Kernel text base: 0xfffffe0010888000
Kernel text exec base: 0xfffffe0010954000
mach_absolute_time: 0x15b22da648
Epoch Time: sec usec
Boot : 0x612f6dab 0x0004677b
Sleep : 0x612f7c8e 0x00006053
Wake : 0x612f7e4b 0x000462c3
Calendar: 0x612f7e8c 0x000a8896
CORE 0 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d6c
CORE 1 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d6c
CORE 2 recently retired instr at 0xfffffe0010ac56a4
CORE 3 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d6c
CORE 4 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d70


CORE 5 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d70


CORE 6 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d70


CORE 7 recently retired instr at 0xfffffe0010ac6d70


CORE 0 PVH locks held: None


CORE 1 PVH locks held: None


CORE 2 PVH locks held: None


CORE 3 PVH locks held: None


CORE 4 PVH locks held: None


CORE 5 PVH locks held: None


CORE 6 PVH locks held: None


CORE 7 PVH locks held: None


CORE 0: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe3f5dc1bee0


CORE 1: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe3f5984bee0


CORE 2 is the one that panicked. Check the full backtrace for details.


CORE 3: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe30973a3ee0


CORE 4: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe3f5950bee0


CORE 5: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe3f58c2bee0


CORE 6: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe3f582c3ee0


CORE 7: PC=0xfffffe00109cda64, LR=0xfffffe00109cda5c, FP=0xfffffe3f59423ee0


Panicked task 0xfffffe1667c53590: 229 pages, 4 threads: pid 296: watchdogd


Panicked thread: 0xfffffe1669060000, backtrace: 0xfffffe3f5dbeb520, tid: 47957


lr: 0xfffffe00109a2b68 fp: 0xfffffe3f5dbeb590


lr: 0xfffffe00109a294c fp: 0xfffffe3f5dbeb600


lr: 0xfffffe0010acc1c8 fp: 0xfffffe3f5dbeb620


lr: 0xfffffe0010abd674 fp: 0xfffffe3f5dbeb6d0


lr: 0xfffffe001095b7e8 fp: 0xfffffe3f5dbeb6e0


lr: 0xfffffe00109a25dc fp: 0xfffffe3f5dbeba70


lr: 0xfffffe00109a25dc fp: 0xfffffe3f5dbebae0


lr: 0xfffffe0011154e80 fp: 0xfffffe3f5dbebb00


lr: 0xfffffe001104f344 fp: 0xfffffe3f5dbebba0


lr: 0xfffffe0010a91a28 fp: 0xfffffe3f5dbebbd0


lr: 0xfffffe00109a82b0 fp: 0xfffffe3f5dbebc40


lr: 0xfffffe001097f960 fp: 0xfffffe3f5dbebcc0


lr: 0xfffffe00109986f8 fp: 0xfffffe3f5dbebd70


lr: 0xfffffe0010ab1ffc fp: 0xfffffe3f5dbebe40


lr: 0xfffffe0010abd6f0 fp: 0xfffffe3f5dbebef0


lr: 0xfffffe001095b7e8 fp: 0xfffffe3f5dbebf00

last started kext at 1151745858: com.apple.filesystems.smbfs 3.6 (addr 0xfffffe001085c000, size 65536)


loaded kexts:
com.apple.driver.AppleT8020SOCTuner 1
com.apple.AppleEmbeddedSimpleSPINORFlasher 1
com.apple.driver.AppleCS42L83Audio 442.26
com.apple.driver.AppleDPDisplayTCON 1
com.apple.driver.AppleSPMIPMU 1.0.1
com.apple.driver.AppleTAS5770LAmp 442.26
com.apple.driver.AppleT8103CLPCv3 1
com.apple.AGXG13G 173.28.7
com.apple.driver.AppleAVD 385
com.apple.driver.AppleAVE2 401.73.4
com.apple.driver.AppleJPEGDriver 4.6.0
com.apple.driver.AppleMobileDispH13G-DCP 140.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostT8103 1
com.apple.driver.AudioDMAController-T8103 1.60.5
com.apple.driver.AppleS5L8960XNCO 1
com.apple.driver.AppleT8103PMGR 1
com.apple.driver.AppleS8000AES 1
com.apple.driver.AppleS8000DWI 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleS5L8960XWatchDogTimer 1
com.apple.driver.AppleInterruptController 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleT8020DART 1
com.apple.driver.AppleBluetoothModule 1
com.apple.driver.AppleSamsungSerial 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleBCMWLANBusInterfacePCIe 1
com.apple.driver.AppleS5L8920XPWM 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleS5L8940XI2C 1.0.0d2
com.apple.driver.AppleSPIMC 1
com.apple.driver.AppleT8101 1
com.apple.driver.AppleM68Buttons 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBUserHCI 1
com.apple.iokit.IOKitRegistryCompatibility 1
com.apple.iokit.EndpointSecurity 1
com.apple.driver.AppleDiskImages2 1
com.apple.AppleSystemPolicy 2.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 311
com.apple.kec.InvalidateHmac 1
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.AppleActuatorDriver 4440.3
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 224
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 4440.3
com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver 4050.1
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 8.0.5d7
com.apple.iokit.IOAVBFamily 940.4
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 985.2
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0
com.apple.driver.AppleMesaSEPDriver 100.99
com.apple.iokit.IOBiometricFamily 1
com.apple.driver.AppleSEPHDCPManager 1.0.1
com.apple.driver.AppleTrustedAccessory 1
com.apple.iokit.AppleSEPGenericTransfer 1
com.apple.driver.IOBluetoothHostControllerPCIeTransport 8.0.5d7
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 8.0.5d7
com.apple.driver.AppleConvergedIPCOLYBTControl 1
com.apple.driver.AppleConvergedPCI 1
com.apple.driver.AppleBluetoothDebug 1
com.apple.driver.AppleBTM 1.0.1
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.DiskImages.KernelBacked 493.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 8.1.4
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 8.1.4
com.apple.driver.AppleThunderboltUSBDownAdapter 1.0.4
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 4.1.1
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.driver.AppleAOPAudio 16.2
com.apple.nke.ppp 1.9
com.apple.driver.AppleHIDTransportSPI 4400.35
com.apple.driver.AppleHIDTransport 4400.35
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 4400.35
com.apple.driver.AppleBSDKextStarter 3
com.apple.iokit.IONVMeFamily 2.1.0
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.driver.AppleDCPDPTXProxy 1.0.0
com.apple.driver.DCPDPFamilyProxy 1
com.apple.AGXFirmwareKextG13GRTBuddy 173.28.7
com.apple.AGXFirmwareKextRTBuddy64 173.28.7
com.apple.driver.AppleSPU 1
com.apple.driver.AppleCSEmbeddedAudio 442.26
com.apple.driver.AppleDiagnosticDataAccessReadOnly 1.0.0
com.apple.driver.AppleNANDConfigAccess 1.0.0
com.apple.driver.AppleDialogPMU 1.0.1
com.apple.driver.AppleEmbeddedAudio 442.26
com.apple.iokit.AppleARMIISAudio 80.34.1
com.apple.driver.AppleHPM 3.4.4
com.apple.driver.AppleStockholmControl 1.0.0
com.apple.iokit.IOGPUFamily 21.11
com.apple.driver.ApplePassthroughPPM 3.0
com.apple.driver.AppleH11ANEInterface 4.75.0
com.apple.driver.AppleH13CameraInterface 3.58.0
com.apple.driver.AppleH10PearlCameraInterface 16.15.1
com.apple.driver.DCPAVFamilyProxy 1
com.apple.iokit.IOMobileGraphicsFamily-DCP 343.0.0
com.apple.driver.AppleDCP 1
com.apple.driver.AppleFirmwareKit 1
com.apple.iokit.IOMobileGraphicsFamily 343.0.0
com.apple.driver.AppleSPMI 1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBXDCIARM 1.0
com.apple.driver.AppleUSBXDCI 1.0
com.apple.iokit.IOUSBDeviceFamily 2.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIARM 1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2
com.apple.driver.AppleEmbeddedUSBHost 1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2
com.apple.driver.AppleT8103TypeCPhy 1
com.apple.driver.AppleSART 1
com.apple.driver.ApplePMGR 1
com.apple.driver.watchdog 1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.driver.AppleDisplayCrossbar 1.0.0
com.apple.iokit.IODisplayPortFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleTypeCPhy 1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 7.2.8
com.apple.driver.AppleT8103PCIeC 1
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 9.3.2
com.apple.driver.ApplePIODMA 1
com.apple.driver.AppleT8103PCIe 1
com.apple.driver.AppleMultiFunctionManager 1
com.apple.driver.AppleEmbeddedPCIE 1
com.apple.driver.AppleBluetoothDebugService 1
com.apple.driver.AppleBCMWLANCore 1.0.0
com.apple.iokit.IO80211FamilyV2 1200.12.2b1
com.apple.driver.IOImageLoader 1.0.0
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.driver.AppleMCA2-T8103 540.10
com.apple.driver.AppleGPIOICController 1.0.2
com.apple.driver.AppleFireStormErrorHandler 1
com.apple.driver.AppleMobileApNonce 1
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 985.2
com.apple.driver.DiskImages 493.0.0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 585.1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 8.0.5d7
com.apple.iokit.IOBluetoothPacketLogger 8.0.5d7
com.apple.driver.FairPlayIOKit 68.7.1
com.apple.iokit.CoreAnalyticsFamily 1
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.driver.AppleSEPKeyStore 2
com.apple.driver.AppleUSBTDM 511.141.1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 184.140.2
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 436.140.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 436.140.1
com.apple.driver.AppleIPAppender 1.0
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost 1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.RTBuddy 1.0.0
com.apple.driver.AppleEmbeddedTempSensor 1.0.0
com.apple.driver.AppleARMPMU 1.0
com.apple.iokit.IOAccessoryManager 1.0.0
com.apple.driver.AppleOnboardSerial 1.0
com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1
com.apple.driver.AppleA7IOP 1.0.2
com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1
com.apple.driver.AppleBiometricSensor 2
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.AUC 1.0
com.apple.iokit.IOAVFamily 1.0.0
com.apple.iokit.IOHDCPFamily 1.0.0
com.apple.iokit.IOCECFamily 1
com.apple.iokit.IOAudio2Family 1.0
com.apple.driver.AppleEmbeddedAudioLibs 1.17
com.apple.driver.AppleFirmwareUpdateKext 1
com.apple.driver.AppleM2ScalerCSCDriver 265.0.0
com.apple.iokit.IOSurface 290.8.1
com.apple.driver.IODARTFamily 1
com.apple.security.quarantine 4
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.kext.CoreTrust 1
com.apple.security.AppleImage4 3.0.0
com.apple.iokit.IOCryptoAcceleratorFamily 1.0.1
com.apple.driver.AppleARMPlatform 1.0.2
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.iokit.IOReportFamily 47
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 11.1
com.apple.kec.Libm 1

** Stackshot Succeeded ** Bytes Traced 360805 (Uncompressed 919808) **
 
Last edited:

Kỹ Sư Hoá Học

Senior Member
MacBook shut down rồi khởi động lại bao giờ không chậm. Bao nhiêu đời đều vậy. Xài MacBook chỉ cần gập máy lại thui ai biểu shut down mở lại thường xuyên làm gì rồi than.
Mua AirPods, AirPods Pro, AirPods Max xài nó tự đông kết nối luôn. Xài Sony chỉ rồi than
Mấy lỗi khác chắc bị xui rồi chứ nhà tui 3 anh em tui có 3 cái M1 MacBook Air không gặp tình trạng như vậy
 

CLAWRIDE

Senior Member
View attachment 743121

Hi ae,
Chả là mình dùng con này nhu cầu cơ bản office, lướt web vs xem xiếc. Không cài app linh tinh hay chuyên biệt gì, phần mềm bản quyền hết, nhưng gần đây có một số lỗi khó chịu như sau. Có ae nào bị rồi hoặc biết cách fix thì chia sẻ nhé. :byebye:

 • Đầu tiên cái này không phải lỗi, nhưng nó ko như mong đợi là Mac M1 là chiếc máy rất nhanh và khoẻ, nhưng khởi động máy/khởi động lại + mở app không nhanh bằng chiếc laptop Asus X415EA 12tr mua ở tgdd. Cảm giác này rất tệ vì đang dùng một chiếc máy cũng gọi là cao cấp nhưng tốc độ truy cập, mở file lại không bằng laptop giá rẻ. :(
 • Bàn phím: Không biết do mỏng quá hay sao mà gõ thấy cứng, đau đầu ngón tay, và phím nào bấm nhiều như phím Space thì mới có 10 ngày nó đã để lại dấu tay rồi. Mình đã mua miếng che bàn phím phủ lên và cảm giác gõ còn chán hơn, nhưng còn hơn bay màu bàn phím. =((
 • Bluetooth: Kết nối với tai nghe không dây Sony của mình thi thoảng, thi thoảng thôi nhé, âm thanh bị rè, nhiễu thậm chí mất sóng. Nhiều hơn một tí thì không kết nối được với tai nghe. Cái này chả biết do máy hay tai nghe nhưng mình kết nối đến chiếc Xiaomi Note 7 cùi bắp thì chả bị bao giờ. :beat_brick:
 • Pin: Dùng được 2 tháng thấy nó báo đề xuất bảo trì rồi. GG thì bảo reset lại phần mềm các kiểu nhưng nghĩ cũng chả đúng lắm. :censored:
 • Kết nối mạng: Khi khởi động máy, mạng wifi thì vào được nhưng mà tầm 1-5p sau mới vào được Internet. Trong khi các máy khác vẫn đang dùng bình thường. Mình đang order 2 cục Router Xiaomi AX 3000 về để mesh thay cho 2 cục mesh VNPT trong nhà xem tại thiết bị mạng hay tại máy. :rolleyes:
 • Dạo gần đây phát sinh thêm lỗi treo máy. Hnay bị 2 phát trong ngày rồi. Nó treo rồi tự động khởi động lại, sau đó có bảng hỏi có gửi báo cáo không. Mình cop mã nó báo lỗi như bên dưới. Hết giãn cách là mang đi kiểm tra phát
Máy của mình lúc dùng mà cảm thấy lỗi không lí do thế nên mình đều chọn cách cài lại mac OS mới hết. Hnay cài lại xong vẫn bị treo. :ah:
macbook m1 của thím là con hàng dỏm nhất trong dòng của nó :3 và mình mua từ tháng 4 đến giờ không gặp bất kỳ một nhược điểm nào có trong bài , kể cả nhược điểm gõ 10 ngày.

về pin thì vẫn 100% , thậm khí không có cả lỗi khấu hao vì mới chỉ tốn 2tb đọc xoá.
 

Kỹ Sư Hoá Học

Senior Member
macbook m1 của thím là con hàng dỏm nhất trong dòng của nó :3 và mình mua từ tháng 4 đến giờ không gặp bất kỳ một nhược điểm nào có trong bài , kể cả nhược điểm gõ 10 ngày.

về pin thì vẫn 100% , thậm khí không có cả lỗi khấu hao vì mới chỉ tốn 2tb đọc xoá.
Nhà tui có 2 cái màu SG 1 cái màu Silver không có cái nào bị như thằng thớt hết.
Chắc thớt mua trúng cái chất lượng tệ nhất trong tất cả MacBook sản xuất trước giờ rồi.
Thớt là pê đê hay gì mà mua cái màu gold Hồng Hồng nhìn thấy gớm. 2 đứa em gái tui còn xài SG nữa là
 
View attachment 743121

Hi ae,
Chả là mình dùng con này nhu cầu cơ bản office, lướt web vs xem xiếc. Không cài app linh tinh hay chuyên biệt gì, phần mềm bản quyền hết, nhưng gần đây có một số lỗi khó chịu như sau. Có ae nào bị rồi hoặc biết cách fix thì chia sẻ nhé. :byebye:

 • Đầu tiên cái này không phải lỗi, nhưng nó ko như mong đợi là Mac M1 là chiếc máy rất nhanh và khoẻ, nhưng khởi động máy/khởi động lại + mở app không nhanh bằng chiếc laptop Asus X415EA 12tr mua ở tgdd. Cảm giác này rất tệ vì đang dùng một chiếc máy cũng gọi là cao cấp nhưng tốc độ truy cập, mở file lại không bằng laptop giá rẻ. :(
 • Bàn phím: Không biết do mỏng quá hay sao mà gõ thấy cứng, đau đầu ngón tay, và phím nào bấm nhiều như phím Space thì mới có 10 ngày nó đã để lại dấu tay rồi. Mình đã mua miếng che bàn phím phủ lên và cảm giác gõ còn chán hơn, nhưng còn hơn bay màu bàn phím. =((
 • Bluetooth: Kết nối với tai nghe không dây Sony của mình thi thoảng, thi thoảng thôi nhé, âm thanh bị rè, nhiễu thậm chí mất sóng. Nhiều hơn một tí thì không kết nối được với tai nghe. Cái này chả biết do máy hay tai nghe nhưng mình kết nối đến chiếc Xiaomi Note 7 cùi bắp thì chả bị bao giờ. :beat_brick:
 • Pin: Dùng được 2 tháng thấy nó báo đề xuất bảo trì rồi. GG thì bảo reset lại phần mềm các kiểu nhưng nghĩ cũng chả đúng lắm. :censored:
 • Kết nối mạng: Khi khởi động máy, mạng wifi thì vào được nhưng mà tầm 1-5p sau mới vào được Internet. Trong khi các máy khác vẫn đang dùng bình thường. Mình đang order 2 cục Router Xiaomi AX 3000 về để mesh thay cho 2 cục mesh VNPT trong nhà xem tại thiết bị mạng hay tại máy. :rolleyes:
 • Dạo gần đây phát sinh thêm lỗi treo máy. Hnay bị 2 phát trong ngày rồi. Nó treo rồi tự động khởi động lại, sau đó có bảng hỏi có gửi báo cáo không. Mình cop mã nó báo lỗi như bên dưới. Hết giãn cách là mang đi kiểm tra phát
Máy của mình lúc dùng mà cảm thấy lỗi không lí do thế nên mình đều chọn cách cài lại mac OS mới hết. Hnay cài lại xong vẫn bị treo. :ah:
mac m1 lỗi liên tục nhỉ
 

phuclong_hl

Senior Member
Nhà tui có 2 cái màu SG 1 cái màu Silver không có cái nào bị như thằng thớt hết.
Chắc thớt mua trúng cái chất lượng tệ nhất trong tất cả MacBook sản xuất trước giờ rồi.
Thớt là pê đê hay gì mà mua cái màu gold Hồng Hồng nhìn thấy gớm. 2 đứa em gái tui còn xài SG nữa là
Macbook màu xám vs đen đầy rẫy nhiều như lợn con nhìn như rác, ai thèm xài mấy cái màu cũ rích đấy nữa chú em.
 

phuclong_hl

Senior Member
Thơt mơi xài mac hay sao mà khởi động liên tục vậy? Mà lỗi thớt nói đa số là do người dùng.

via theNEXTvoz for iPhone
Cũng chả biết. Bán laptop từ 2010 đến 2017 thì nghỉ, dùng iMac chán chê. :)) Thế hệ thanh niên voz vào sau chắc ko biết. M1 mới ra thì mua dùng cho biết.

Thấy mấy thanh niên trên thái độ trịch thượng vl. :) Cõ mã lỗi ở dưới đấy bác nào đang thể hiện mình tài giỏi thì phân tích lỗi đi.
 

Kỹ Sư Hoá Học

Senior Member
Macbook màu xám vs đen đầy rẫy nhiều như lợn con nhìn như rác, ai thèm xài mấy cái màu cũ rích đấy nữa chú em.
Nhảm nhí, màu Gold mới nhìn thấy gớm giống pê đê. Tui mua giùm con bé kia cũng màu xám.
Nói chung tổng cộng tui mua 3 cái xám 1 cái bạc . Nhìn màu gold nhìn thấy gớm, trên mấy diễn đàn nước ngoài cũng rất ít người chọn
 

phuclong_hl

Senior Member
Nhảm nhí, màu Gold mới nhìn thấy gớm giống pê đê. Tui mua giùm con bé kia cũng màu xám.
Nói chung tổng cộng tui mua 3 cái xám 1 cái bạc . Nhìn màu gold nhìn thấy gớm, trên mấy diễn đàn nước ngoài cũng rất ít người chọn
Ô hay, cái đẹp là tính tương đối. Chú mang mắt của chú đi chê người khác không sợ xã hội chế giễu à? :)) Kể cả anh đi xe màu hồng, balo hồng, ví hồng,... chú cũng chưa đủ cơ sở nói anh 3D nhé. Thanh niên mua được 3 cái máy đi so với người từng bán máy tính 6-7 năm. :))
 

theghostofyou

Senior Member
vãi nồi ở trên ông nào bảo shutdown máy thì chậm :LOL: thế sao thằng táo không ẩn luôn cái nút shutdown đi mà phải để vào chỗ dễ nhìn cho người ta bấm?
tôi mỗi ngày hết giờ làm thì vẫn shutdown, sang ngày làm việc mới thì mở lên chả sao cả :/ vớ vẩn thật sự
 

o0ojerry12

Senior Member
MacBook shut down rồi khởi động lại bao giờ không chậm. Bao nhiêu đời đều vậy. Xài MacBook chỉ cần gập máy lại thui ai biểu shut down mở lại thường xuyên làm gì rồi than.
Mua AirPods, AirPods Pro, AirPods Max xài nó tự đông kết nối luôn. Xài Sony chỉ rồi than
Mấy lỗi khác chắc bị xui rồi chứ nhà tui 3 anh em tui có 3 cái M1 MacBook Air không gặp tình trạng như vậy
Wow. Mac shut down thì khởi động bị chậm. Đó là tính năng riêng của Mac à :D
 

Ô Long Trà Ôn

Senior Member
Cũng chả biết. Bán laptop từ 2010 đến 2017 thì nghỉ, dùng iMac chán chê. :)) Thế hệ thanh niên voz vào sau chắc ko biết. M1 mới ra thì mua dùng cho biết.

Thấy mấy thanh niên trên thái độ trịch thượng vl. :) Cõ mã lỗi ở dưới đấy bác nào đang thể hiện mình tài giỏi thì phân tích lỗi đi.
Bán lap chắc cũng rành IT nhỉ, nhưng nghỉ từ 2017 mà ko update công nghệ thì nó cũng thấy khó chịu thôi. đa số cái lỗi bạn nói đều xuất phát từ người dùng cả. mac xài 2 tháng báo bảo trì pin, ko biết bạn mua mới hay cũ mà 2 tháng bảo trì pin, nó làm lởm vậy thì ko trở thành cty ngàn tỏi đâu.
 

phuclong_hl

Senior Member
Bán lap chắc cũng rành IT nhỉ, nhưng nghỉ từ 2017 mà ko update công nghệ thì nó cũng thấy khó chịu thôi. đa số cái lỗi bạn nói đều xuất phát từ người dùng cả. mac xài 2 tháng báo bảo trì pin, ko biết bạn mua mới hay cũ mà 2 tháng bảo trì pin, nó làm lởm vậy thì ko trở thành cty ngàn tỏi đâu.
Vẫn làm CNTT nhưng thay vì bán mấy dòng máy trạm xách tay thì chuyển qua bán/cho thuê cả cụm máy trạm hoặc Data Center cho bank thôi bác. = ))))
Máy mac air này thì mua mới nguyên seal chính hãng. Cơ bản dùng pin nó vẫn ngon nhưng reset Mac OS r nó vẫn hiện vậy nên hơi lo, hết dịch chắc đem ra bảo hành. :(
 

Ô Long Trà Ôn

Senior Member
Vẫn làm CNTT nhưng thay vì bán mấy dòng máy trạm xách tay thì chuyển qua bán/cho thuê cả cụm máy trạm hoặc Data Center cho bank thôi bác. = ))))
Máy mac air này thì mua mới nguyên seal chính hãng. Cơ bản dùng pin nó vẫn ngon nhưng reset Mac OS r nó vẫn hiện vậy nên hơi lo, hết dịch chắc đem ra bảo hành. :(
Nên đem ra bảo hành thôi, mua mới mad bị vậy là lỗi nó rồi. Phím 2020 bạn gõ thấy đau tay thì xài mấy dòng đời 2017 chắc muốn đập máy :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 

laplace

Senior Member
dùng xong thì sleep là xong tắt làm gì.
app thì dùng xong cứ để đó tắt làm gì mà kêu mở lâu
bluetooth thì mua airpod pro nhé, thế nó mới xứng dân chơi
phím thì kiểu nó thế, gõ nhẹ nhàng thôi, gõ bộp bộp nó còn bung cả lớp phủ phím màu đen lên ấy, lúc ấy thì xuyên led sáng loá luôn :LOL:
 

Gen_Knight

Senior Member
tôi dùng M1 pro 1 năm rồi, nên k rõ dòng Air ra sao.
 • Việc thím tắt máy bật lại là k cần thiết và k nên. 1 tuần restart 1 lần là dc.
 • đừng có lót bàn phím, việc này cực kì sai lầm, macbook thiết kế khá khít, thím bọc bàn phím thì nó sẽ dính miếng lót lên màn hình, 1 thời gian màn hình của thím sẽ có vết bàn phím mà k tẩy đi được, do nhựa đểu + mồ hôi tay nó bám vào.
 • còn các lỗi khác thì chịu @@. chắc thím quá đen.

tôi cắm game 18 tiếng 1 ngày luôn này :d. pin vẫn trâu chó. hê hê
 
Top