Loship ngộ nhể

BaconAv

Member
Mấy phân khúc khác nhiều thằng giành quá, phải chơi thị trường ngách như anh Tiki mới có hi vọng vươn lên được :shame:
 

abcccc

Member
sáng đặt xe hoài éo có
q12 :censored:
phải làm cuộc klhuyeen mãi như khai trương goviet hồi 2 năm trc thì may ra cạnh tranh
grab thì giá vl quá
 
Top