Love at first sight

Các thím đã từng "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" chưa?
Em thì có rồi và cũng là tình đầu luôn. Đó là vào năm lớp 10. Cảm giác kiểu sống 14 15 trên đời chưa quan tâm gái gú bao giờ mà đến một ngày chỉ vừa mới gặp thôi đã chết đứng cmnl, thổn thức, lúc nào cũng suy nghĩ về cô ấy, tưởng rằng họ xuất hiện trên đời là để dành cho mình cmnl.

Gửi bằng vozFApp
 
Top