thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

Tôi thua

Senior Member
Cháy aave hay sao mà sáng ra đã cmt nhiều thế mike fen :shame::sexy_girl:
Chạy rồi, sáng nói cái chạy luôn :beated:
Nhưng tôi có nhiều nước cứu hoả lắm :confident:
share_pic__2022-08-08_07_55_04.jpg

Mé vẫn cay con OP nên vào đấm nó liên tục :beat_shot:
share_pic__2022-08-08_07_57_05.jpg
 

lmnt

Đã tốn tiền
kiểu này toang rồi :(
anh hói cho e về bờ, e thề từ nay e ko bao giờ chơi vs BNB của a nữa đâu
 
Top