thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

jinich

Junior Member
móa hôm qua ko cắt thì nay cái nịt cũng đéo còn, vãi lồn hói ca :after_boom:
từ nay chừa đéo dám xoạc hàng anh hói nữa, chỉ long thôi :after_boom:

Gửi bằng vozFApp
BNB nhiều lúc chạy đẹp mà fen. Chủ yếu sau lần này rút kinh nghiệm giảm vol xuống + stl đầy đủ ko all in thì hói ca có bơm thổi cỡ nào cũng không chết được :ah:
 

Tôi thua

Senior Member
Dụ vozlit vào hàng :still_dreaming: lệnh này 4R nào các anh :still_dreaming:
Screenshot_2022-08-08-09-03-42-81_ee1cec40dcf6eb3919ecbfc5d87e6719.jpg
 
Top