thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

lacdasaynuoc

Senior Member
2 lần trước gồng theo wibu 30 giá.
lần này hơn 40 giá thì chịu. Không thấy được chân kinh.
Khi nào có kèo long em theo thầy zkai lại. Giờ nhặt từng tí một lấy vốn đã.
9NN5SUy.png
 

npt96

Junior Member
đụ moẹ con CHZ nó nhảy như ngựa, sáng bắt dạo rơi em nó thì cụt mẹ tay phải cutloss, giờ thấy nó tụt ko dám bắt dao thì nó làm cú hồi 6%, acay :angry:
 

trongtrung

Senior Member
fud để hợp thức hóa cho việc xả thôi, đợt 25k vừa rồi chỉ là sóng hồi mà, dài hạn vẫn là 30k nhé, nhưng trước khi 30k phải sụp về 21k ít nhất là 21k hoặc hơn là tầm 20k6.
Tới sớm hơn mình dự đoán ta
 
Top