thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

Quan Tài

Senior Member
Tp 0.2 :sleep:
D4SRVtH.jpg
 

rangeri

Senior Member
Ơ. Anh nghỉ chơi với tôi rồi à? Sao lại nói xui rủi thế :(
Từ lúc quý anh ăn lẻ kèo Qtum là tôi đã thấy buồn rồi :tire:. Có miếng ăn mà không shill kèo để cho vozlit giàu sang ,âm thầm vào một mình :ah:tới lúc nó dựng cột rồi mới hú :look_down:
 
Top