thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 4 là Halving Bitcoin)

 • >= 65000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 412 66.3%
 • >= 40000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 79 12.7%
 • <= 25000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 130 20.9%

 • Total voters
  621
Cụ mới chỉnh có vài % mà sao nhiều anh trực tràng mất kiểm soát rồi
Z66oUr5.gif
 
Tiêu chí airdrop
🟢 Tương tác với 10 smart contracts
🟢 Add liquidity vào các giao thức DeFi
🟢 Donated Gitcoin trên ZKsync Lite
🟢 Đã giao dịch 10 token ERC20 khác nhau
🟢 Hold Libertas Omnibus NFT
🟢 Use paymaster cho +5 giao dịch
🟢 Đã giao dịch trên ZKsync Lite trong 3 tháng khác nhau trước ZKsync Era Mainnet
Full đk mới trúng à fen
 
Tiêu chí airdrop
🟢 Tương tác với 10 smart contracts
🟢 Add liquidity vào các giao thức DeFi
🟢 Donated Gitcoin trên ZKsync Lite
🟢 Đã giao dịch 10 token ERC20 khác nhau
🟢 Hold Libertas Omnibus NFT
🟢 Use paymaster cho +5 giao dịch
🟢 Đã giao dịch trên ZKsync Lite trong 3 tháng khác nhau trước ZKsync Era Mainnet
tầm này bao nhiêu U tiền phí
 
Ủa em thấy đợt xuống này bình thường mà có gì đâu Thím ? BTC xuống 10, 20% mới căng.
nhưng nó rơi trc ngày FED ra quyết định ntn thì nhiều ng khá là run tay ấy thím, ông nào mà gấp thếp thì thôi, chắc khỏi tìm về mùa xuân. Mà em nói btc nó chỉ là đại diện thôi, vì btc nó là đồng tiền ảo lớn rồi, nó giảm nthe thì mấy đồng khác giảm phải đến vài chục %
 
Back
Top