Lương IT không quá cao, nhưng chắc chắn ở mức nhiều ngành nghề mơ ước

luckystar.no1

Senior Member
Sao không đăng bài it làm đến bn tuổi không lên chức được, không theo nổi áp lực nghỉ việc đi.
 
Top