Lương tháng 8, 27 ngày công của các thím tính như thế nào?

khoahocphothong

Senior Member
Nghĩ lại thấy xã hội bất công. Tiền thuế của một cá nhân (thí dụ như của tôi đi) một tháng bằng tiền lương của công nhân quèn 6 tháng.
bất công chỗ nào? trừ những nơi vùng sâu vùng xa thiếu thốn không nói, nhỏ không chịu học lớn không có tay nghề thì chỉ đành đi làm việc tay chân thôi chứ bất công gì thím?
 

Thèm Nhìn Gái

Senior Member
bất công chỗ nào? trừ những nơi vùng sâu vùng xa thiếu thốn không nói, nhỏ không chịu học lớn không có tay nghề thì chỉ đành đi làm việc tay chân thôi chứ bất công gì thím?
Tôi vẫn thấy bất công. xã hội phải như trong thuyết cộng sản của bác Carl Max, làm chung hưởng chung chia đều cho từng cá thể thì mới gọi là thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa là một thứ quá bất công, người quá giàu người quá nghèo. Thà đói thì đói chung, cả chùm ôm nhau xuống hố để bảo vệ cái tư tưởng vĩ đại
 
Top