Macbook M1 khan hàng, M2 kén khách

CzeK

Đã tốn tiền
Cty cấp cho cái Macbook mà xài macos thấy ngu ngu, thế là lại về với windows và linux :bad_smelly:

Sent from Xiaomi M2006C3LG using vozFApp
 

Gracilus

Senior Member
em bán con M1 rồi, thấy build code với Docker hơi tù(.NET, Spring, Quarkus), ngoài code ra thì còn lại chả có gì chê được em nó cả,
Dùng kaniko mà build, tôi cũng dùng m1 đây và cũng gặp vd với Docker. Bọn tôi đang tính bỏ docker thay vào đó dùng kaniko build rồi chạy bằng kubernetes.
 
Top