HN Macbook Pro 2015 & 2018 ốp sừn 16gb Ram

crewww

Junior Member
Hiện tại e đang có 2 con Macpro 2015 & 2018 thông tin cụ thể như sau

2018: ốp sừn 16gb và là bản 4 cổng type C

I5 Ram 16gb SSD 256gb

Tình trạng zin đét mượt mà pin sạc ~73 lần

Giá: 16tr2 fix tí xăng

2015: mã MF 840

I5 Ram 8gb SSD 128GB


Máy còn đẹp không lỗi lầm pin sạc tầm 3xx

Giá: 8tr3 fix tí xăng

sdt: 0839958588
 

Attachments

 • z3658540562813_0f22c2b1d8ee014736e3906a88e813d8.jpg
  z3658540562813_0f22c2b1d8ee014736e3906a88e813d8.jpg
  151.8 KB · Views: 8
 • z3658540661232_f3f1bb876fc944515a44bdbccb9291f2.jpg
  z3658540661232_f3f1bb876fc944515a44bdbccb9291f2.jpg
  223.6 KB · Views: 6
 • z3658540855739_be32bfdb60d8e9b63c6a409da8f666af.jpg
  z3658540855739_be32bfdb60d8e9b63c6a409da8f666af.jpg
  229.9 KB · Views: 6
 • z3658541166471_1e6bae460ba357090e5dbc63d6dbea58.jpg
  z3658541166471_1e6bae460ba357090e5dbc63d6dbea58.jpg
  254.4 KB · Views: 9
 • z3658541250216_386024cf4c3ff8d5d63091fe1ebe2f07.jpg
  z3658541250216_386024cf4c3ff8d5d63091fe1ebe2f07.jpg
  221.7 KB · Views: 6
 • z3658556128905_17684b5de596f2e08b5193b4df736b31.jpg
  z3658556128905_17684b5de596f2e08b5193b4df736b31.jpg
  194.5 KB · Views: 6
 • z3658556191811_57a03e394d49b591591a868e6b6e2fc0.jpg
  z3658556191811_57a03e394d49b591591a868e6b6e2fc0.jpg
  121.5 KB · Views: 6
 • z3658556238276_9d224751b8f607a9c81811f9ca459c63.jpg
  z3658556238276_9d224751b8f607a9c81811f9ca459c63.jpg
  143.2 KB · Views: 6
 • z3658556273459_e1c492b67d6f6b3db8b51fe53686a2b8.jpg
  z3658556273459_e1c492b67d6f6b3db8b51fe53686a2b8.jpg
  273 KB · Views: 6
 • z3658556298041_83f11e6b91e057043bbceffc3432ddd6.jpg
  z3658556298041_83f11e6b91e057043bbceffc3432ddd6.jpg
  247.2 KB · Views: 9

crewww

Junior Member
Update:


Bổ sung 1 em 2018 cấu hình tương tự, Phím JP sạc 8 lần Giá: 15tr

Macpro 2015 đã bán
 
Top