Maguire thách thức cảnh sát: ‘Có biết tôi là ai không? Thủ quân MU, rất giàu đây’

BCPSUPER

Senior Member
Gì thì gì chứ thấy ở Voz lắm thằng anti mất não thật. Bảo sao báo sủa câu nào nghe theo câu nấy


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top