Mai em đi pv công ty lương ngàn đô

God of Truth

Senior Member
Như tít.
Sáng em pv qua mạng, lương 1 ngàn đô.:(
Chiều em pv trực tiếp, lương giao động 2-5 ngàn đô.8-)8-)
Nếu được sáng trên sẽ phát 1 cạc vina 10k, 1 cạc mobi 10k, 1 cạc vịt teo 10k. :beauty: :beauty:
Nếu được chỗ chiều em sẽ tăng thêm 1 thớt để báo cho vozer loser biết, nhưng không phát cạc. :shame: :shame:
 

kenb00

Junior Member
Như tít.
Sáng em pv qua mạng, lương 1 ngàn đô.:(
Chiều em pv trực tiếp, lương giao động 2-5 ngàn đô.8-)8-)
Nếu được sáng trên sẽ phát 1 cạc vina 10k, 1 cạc mobi 10k, 1 cạc vịt teo 10k. :beauty: :beauty:
Nếu được chỗ chiều em sẽ tăng thêm 1 thớt để báo cho vozer loser biết, nhưng không phát cạc. :shame: :shame:
Đức. Mobi 50k mai phen. Good Luck :ah:
 

Jackie Z

Senior Member
Như tít.
Sáng em pv qua mạng, lương 1 ngàn đô.:(
Chiều em pv trực tiếp, lương giao động 2-5 ngàn đô.8-)8-)
Nếu được sáng trên sẽ phát 1 cạc vina 10k, 1 cạc mobi 10k, 1 cạc vịt teo 10k. :beauty: :beauty:
Nếu được chỗ chiều em sẽ tăng thêm 1 thớt để báo cho vozer loser biết, nhưng không phát cạc. :shame: :shame:
Ngàn đô mà 10k gầy thế. Vịt teo 50 nhé thớt
moaaa.png


via theNEXTvoz for iPhone
 

Super Namek

Senior Member
Như tít.
Sáng em pv qua mạng, lương 1 ngàn đô.:(
Chiều em pv trực tiếp, lương giao động 2-5 ngàn đô.8-)8-)
Nếu được sáng trên sẽ phát 1 cạc vina 10k, 1 cạc mobi 10k, 1 cạc vịt teo 10k. :beauty: :beauty:
Nếu được chỗ chiều em sẽ tăng thêm 1 thớt để báo cho vozer loser biết, nhưng không phát cạc. :shame: :shame:
Reject thằng này nhé. HR.
Phát card mà cũng ky bo
aNh9IpF.png
 

GeniusGaming

Senior Member
Fen nào làm HR ngày mai có phỏng vấn thì reject đi nhé.
Phát cc gì có 10k, cho tôi còn đánh thêm :doubt:
 

anhsuperstar

Senior Member
Như tít.
Sáng em pv qua mạng, lương 1 ngàn đô.:(
Chiều em pv trực tiếp, lương giao động 2-5 ngàn đô.8-)8-)
Nếu được sáng trên sẽ phát 1 cạc vina 10k, 1 cạc mobi 10k, 1 cạc vịt teo 10k. :beauty: :beauty:
Nếu được chỗ chiều em sẽ tăng thêm 1 thớt để báo cho vozer loser biết, nhưng không phát cạc. :shame: :shame:
Viettel nhé fen :D

via theNEXTvoz for iPhone
 

ak24

Junior Member
Lương ngàn đô mà phát card cũng ki bo viettel 50k nhé chúc bạn may mắn :byebye:
 

Linkhayer

Senior Member
Dm, mang tiếng lương ngàn trùm, mà phát có card 10k thôi à, bố éo cần. Cầu cho mày bị reject cmn đi nhé thằng lesor :ROFLMAO:
 
Như tít.
Sáng em pv qua mạng, lương 1 ngàn đô.:(
Chiều em pv trực tiếp, lương giao động 2-5 ngàn đô.8-)8-)
Nếu được sáng trên sẽ phát 1 cạc vina 10k, 1 cạc mobi 10k, 1 cạc vịt teo 10k. :beauty: :beauty:
Nếu được chỗ chiều em sẽ tăng thêm 1 thớt để báo cho vozer loser biết, nhưng không phát cạc. :shame: :shame:
Phát 10k thì đéo bằng grab, chúc fen vào hàng ngũ grab đẹp trai cùng tôi
BdgiW7R.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top