thắc mắc Màn hình bị nóng ở mặt lưng

Mọi người cho mình hỏi là con màn của mình bị nóng phần mặt lưng, mà cụ thể là chỗ mình đang khoanh tròn, cảm giác sờ vào cũng khoảng trên 70 ở chỗ đó, vậy nó có bình thường không ạ. Nếu không chắc gửi đi bảo hành sớm.
Màn Pixio PX277 Prime 27inch, WQHD, 165Hz.


1598761770890.png
 

Attachments

  • 1598761763475.png
    1598761763475.png
    114.5 KB · Views: 7
Top