thảo luận ManCity -Kỷ nguyên C1 bắt đâu

Bóp em 2029.
1000004230.jpg
 
Thằng Nunes mùa này coi như bỏ, cầm bóng tù túng vkl, trong khi Kova chịch kéo bóng master mượt vkl. Doku em trai vẫn tối như âm hộ. Trận này không có Kevin thì có cớt Lan tạ húp dc 5 bàn. Gặp Ban thường vụ chuqua chula có khi thua cmnl. Kevin sáng nước vkl. Chuyền chọt hiểm hóc ác.
 
Thằng Nunes mùa này coi như bỏ, cầm bóng tù túng vkl, trong khi Kova chịch kéo bóng master mượt vkl. Doku em trai vẫn tối như âm hộ. Trận này không có Kevin thì có cớt Lan tạ húp dc 5 bàn. Gặp Ban thường vụ chuqua chula có khi thua cmnl. Kevin sáng nước vkl. Chuyền chọt hiểm hóc ác.
Hi vọng Kevin đá ổn qua tháng 3 chông gai này. Không Kevin tù túng vkl.
 
Back
Top