Mạng đi quốc tế chậm từ trong tết đến giờ là 3 tháng

minhtam09

Junior Member
Đánh dấu sự hoạt động của dự luật an nênh mạng, nhà lước vn ta đã bắt đầu kiểm duyệt nội dung giống người anh em hàng xóm :)
 
Top