Mạng mẽo nay chán v~ các thím ợ. vào fb xem trym mà cứ quay quay là sao nhỉ

Top