kiến thức Margin trading là gì? Hướng dẫn giao dịch margin cho người mới bắt đầu

chung081994

Senior Member
Giao dịch token là mua hoặc bán token ngay. Bạn có thể kiếm tiền dựa trên sự chênh lệch bằng cách trao đổi giữa các token.

Trong khi đó, các đòn bẩy sử dụng nợ để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch giao ngay (spot trading).

Bạn có thể mượn token từ các sàn giao dịch như OKEx, thực hiện các vị thế với 5 lần số vốn của bạn. Lợi nhuận tiềm năng của bạn do đó được nhân lên nhiều lần, nhưng khả năng tổn thất của bạn cũng tương tự như vậy.

Margin Trading hoạt động như thế nào?

1. Long (Mua) một token: Bạn có thể sử dụng tiền gốc của mình cộng với token đã vay để mua một token khác và bán nó khi giá nó tăng lên mức mong muốn. Sau khi hoàn trả khoản vay và lãi suất, số tiền còn lại sẽ là số tiền thu được của bạn.

2. Short (Bán) một token: Giao dịch không chỉ là “mua trước khi tăng” và “bán trước khi giảm”. Bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc giảm giá bằng cách mượn token để bán nó và sau đó mua lại khi giá của nó đã giảm để trả khoản vay và thu được chênh lệch giá.

3. Bạn cũng có thể giao dịch chênh lệch giá kết hợp với giao dịch hợp đồng tương lai hoặc giao dịch hoán đổi vĩnh viễn.

d2mHeVoFlGXpGoG7NnnQFcOfaH4gcKJ9GzU3qrBNBS0UGfsjqzMcb3dVTJdDKyUlM_wv1r5N5BLywH_UTR537_SF-fcwIhveJE_5xw85Sn-s0e252cBuesjKuEgsI0m3N33-mvc

Những lợi ích của Margin Trading trên OKEx

1. Lãi suất theo giờ

Tính linh hoạt cao để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn

2. Lãi suất siêu thấp
Tỷ lệ được điều chỉnh linh động mỗi giờ

3. Trả nhiều lần
Tăng 5x với rủi ro được kiểm soát

Cách thức Trade như thế nào?

TlATw4_DqDeKFjSc2jpDe6lZBsiZgYuxhdrParILJ4-YML4oLKbB1R--2yFCyQbphPbTuI7vbWQkQEN0FIUgN8bKwo_PWGUgrXpHABtbs59jdbsEJ0qt59busAf7oIprIB4CvTc

Bắt đầu Margin Trading với 4 bước đơn giản sau đây:

  1. Chuyển tiền từ tài khoản giao ngay (“spot account”) sang tài khoản margin (“margin account”)
  2. Vay token
  3. Margin Trade
  4. Lãi và hoàn trả tiền gốc
First, login to OKEx and go to Token Trading. A pop-up window of our leverage trading user agreement will appear. Please read carefully and agree to the terms to continue.

Đầu tiên, đăng nhập vào OKEx và chuyển đến Token Trading. Một cửa sổ pop-up về thỏa thuận người dùng giao dịch đòn bẩy sẽ xuất hiện. Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản để tiếp tục.

kgaeHlNKpMd2RiXHgErmDOAe35FVvmwziqeFBvdytq73UI4vEy8_xZpbwwsz6XO4IRH64TlE4h3T7IAIdxU3uXPeW5vhQit7hnJx1-qPkJLxzfiKZa6L0L6Ox919EAeJM3PPMiE


1. Chuyển tiền từ “Spot Account” sang “Margin Account”

Trong tài khoản margin của bạn, các khoản tiền được tách bạch theo các cặp giao dịch khác nhau. Chọn “transfer from” của cặp giao dịch bạn muốn giao dịch để chuyển tiền vào tài khoản. Lưu ý rằng chỉ các cặp giao dịch được hỗ trợ mới được hiển thị trong tab.

hIRoJd6xblIrhY6HVj7NsWm7IbCUm29s3JwTVGMiNFbbLzUHBnAVvtTXUUpY5K_QH-03yPuyXPSEG_MT2QnEeromCOkMl7x7USD3JPWON0DTw8bOeG9KkarEW18KR0Qq0qkcnBo

Một ví dụ chuyển ETH vào tài khoản margin ETH /USDT

Trên trang Token Trading, hãy chọn một cặp giao dịch được đánh dấu bằng “5X” và nhấp vào “Transfer” để gửi tài sản từ ví của bạn hoặc tài khoản giao dịch khác vào tài khoản margin.

hFv7cM3zwGrCtFOqT7SRpF6WSS4FFMLtIQqfqk19HpvU3MY2SqT8GZNO02cU0IKCpz1ZX4FtQDUaNs9l5qJmNsd0tQIh9Yn_68KUTuIP-wyfdHwKKHzrpb4EMwJiouoFOjEV0MQ

Lời nhắc chuyển tiền sẽ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu vào margin trading.

iH1EHeqyMnUwhLiNWh0E-KoiJcQCpS9FZ62Eu5jspv2RgsOCx1e1FkFdfkk7AoRcC-DKoCOUYGFZ3thXtwo6DP02jDFos4Y4RkzXt7i9dtw1IgiurY7YK19o82kzEBDvfnDryJc


2. Vay Token

Trong “Tokens Trading”, chọn “5X Leverage” ở bên phải của bạn để chuyển sang chế độ đòn bẩy.

Các cặp giao dịch có thẻ “5X” là những cặp được hỗ trợ đòn bẩy. Ở trên, hộp màu xám hiển thị tóm tắt ngắn gọn về tài sản của bạn theo cặp.

Giới hạn vay: 0-4 lần tổng số token có sẵn trong cặp giao dịch của tài khoản margin của bạn. Bạn có thể giao dịch với số vốn lên đến 5x.

obxt7JQCy7VS-_4bYgpdP78AH1YQgSrU71MKcwVnwDaok2vIyKEBBxSxgfOtcxvHX6J9M_X3RiTMhIORQ7q_ABFoZuB4DjntqVr7ZLXy-scYsXgYdifdJL5vZiwhdIAS8dm0XyQ

Cặp giao dịch: mẫu số là token cơ sở, là token bạn bán; tử số là token báo giá, là token bạn mua.

Giả sử chúng ta đang giao dịch BTC/USDT: bạn có thể vay BTC để bán BTC; hoặc vay USDT để mua BTC.

3. Giao dịch

kFY9ATk_kEVtO6jVgCADLo9SMT0O_aknCxIztsIT4wf9E6XbZ3MPjT3MA-PM-k3EWCyEmSFy-NoOu9clFM3GRFydzh854lXb1zBP5z2y2_MySlE3EYPH07LxYrn-bUi8g-QD9JU

Bản tóm tắt ngắn gọn ở trên sẽ tự cập nhật khi giá thay đổi.

Đừng quên chú ý đến tài khoản của bạn khi bạn đang giữ bất kỳ vị thế nào. Bạn có thể đóng (các) vị thế của mình bất cứ khi nào bạn muốn cắt lỗ/ chốt lời. Nhưng khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống một mức nhất định, có thể dẫn đến việc buộc phải thanh lý. Điều này để đảm bảo bạn không mất nhiều hơn số tiền gốc của mình.

Ví dụ:

1. Để mua ETH (long): Vay USDT để mua ETH. Khi giá ETH tăng, thì bán ETH và hoàn trả gốc và lãi bằng USDT, và số tiền còn lại sẽ trở thành lợi nhuận của bạn.

2. Để bán ETH (short): Vay ETH và bán. Khi giá ETH giảm xuống, thì mua lại ETH để trả nợ gốc và lãi, số tiền còn lại sẽ trở thành lợi nhuận của bạn.

4. Lãi và hoàn trả nợ gốc

Tiền lãi được phát sinh hàng ngày và có thể được hoàn trả bất kỳ lúc nào. (hoàn trả phải được thực hiện bằng token đã mượn)

Để hoàn trả, chọn “repay” và nhập số tiền.

Chọn một tài khoản margin hiện có, nhấp vào “repay” ở bên phải, điền số tiền hoàn trả và nhấp vào “Submit” để hoàn trả khoản vay.

LAaVmClN9y9vDZ9qFVwjEPqfWqtAE9E9_6cBP27LWLrMvJLtCu6gf2_9M8Y2kGfq0T8tusLHlfvX13h002zhwrYJ5jOA41onX1sE9XHa6vIPY2Qoo-GcoMoRaoojBTHqQQ1SQcI
4KAlSIY92JuTBONOtRYJaUQabipBEC0E8PQk6Wi9AHwPplguyRJmoyx85dpOGnqLToSyFzIyTagvKrmTAlNfbJckG6yrMUQz2zD3ajuM5rW4eYvmDPdk9hFTxxhbNNMdDYCMNDE

Lưu ý:

  1. Hệ thống lãi suất theo giờ được áp dụng để giảm chi phí vay.
  2. Lãi suất được cập nhật hàng giờ dựa trên cung và cầu của token.
  3. Lãi suất được khóa trong 24h đầu tiên kể từ khi vay thành công. Tỷ giá sẽ được cập nhật sau mỗi 24 giờ.
  4. Tiền lãi phải được hoàn trả 7 ngày một lần. Không giới hạn thời gian cho khoản vay.
Để tìm hiểu thêm quy định Margin Trading, vui lòng tham khảo:

OKEx Margin Trading Rules (Effective from 04:00 Nov 26, 2018)
 
Top