đánh giá MateBox with Ryzen 9 3950X

Thằng Ngốc Ngu

Junior Member
em nghĩ thì trừ khi có nhu cầu riêng biệt ra thì mấy con ryzen 4000h đáp ứng khá tốt nhu cầu đối với laptop rồi, máy này bị cái khá dày và nặng so với mấy còn laptop hiện tại
 
Top