Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, hai anh em đâm nhau cùng tử vong

_Marlboro_

Đã tốn tiền
Hết chén này hai ta cạn tình huynh đệ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. :doubt:
 
Top