Mấy anh vozer kêu nổ stk thì có phải sẽ gửi tiền thật không

Phi Công Trẻ

Junior Member
Lần trước em có lập thread bị xin đểu thì có anh kêu "nổ stk đi", em không rõ anh đó troll hay muốn giúp em, em ngại nên chưa có nhắn lại cho anh đó, đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối. Đi dạo xung quanh f17 thấy nhiều thread khó khăn đều có người kêu nổ stk, không biết thực sự mấy anh có ý giúp thật hay không? Có ai từng được giúp trên này chưa ạ?
 

xman2911

Đã tốn tiền
Lần trước em có lập thread bị xin đểu thì có anh kêu "nổ stk đi", em không rõ anh đó troll hay muốn giúp em, em ngại nên chưa có nhắn lại cho anh đó, đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối. Đi dạo xung quanh f17 thấy nhiều thread khó khăn đều có người kêu nổ stk, không biết thực sự mấy anh có ý giúp thật hay không? Có ai từng được giúp trên này chưa ạ?
Nổ STK đi bạn
 

Thien_Duong

Member
Lần trước em có lập thread bị xin đểu thì có anh kêu "nổ stk đi", em không rõ anh đó troll hay muốn giúp em, em ngại nên chưa có nhắn lại cho anh đó, đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối. Đi dạo xung quanh f17 thấy nhiều thread khó khăn đều có người kêu nổ stk, không biết thực sự mấy anh có ý giúp thật hay không? Có ai từng được giúp trên này chưa ạ?

Thật. Nổ stk đi bạn :rolleyes:

Gửi từ Samsung SM-N976N bằng vozFApp
 
Lần trước em có lập thread bị xin đểu thì có anh kêu "nổ stk đi", em không rõ anh đó troll hay muốn giúp em, em ngại nên chưa có nhắn lại cho anh đó, đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối. Đi dạo xung quanh f17 thấy nhiều thread khó khăn đều có người kêu nổ stk, không biết thực sự mấy anh có ý giúp thật hay không? Có ai từng được giúp trên này chưa ạ?

Nổ stk đi e trai
 
Lần trước em có lập thread bị xin đểu thì có anh kêu "nổ stk đi", em không rõ anh đó troll hay muốn giúp em, em ngại nên chưa có nhắn lại cho anh đó, đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối. Đi dạo xung quanh f17 thấy nhiều thread khó khăn đều có người kêu nổ stk, không biết thực sự mấy anh có ý giúp thật hay không? Có ai từng được giúp trên này chưa ạ?
Anh đó bị khuyết tật , đang chạy grab đó bạn
 

tdzno1

Member
Lần trước em có lập thread bị xin đểu thì có anh kêu "nổ stk đi", em không rõ anh đó troll hay muốn giúp em, em ngại nên chưa có nhắn lại cho anh đó, đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối. Đi dạo xung quanh f17 thấy nhiều thread khó khăn đều có người kêu nổ stk, không biết thực sự mấy anh có ý giúp thật hay không? Có ai từng được giúp trên này chưa ạ?
Nổ STK đi fen

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top