thắc mắc Mấy bác cho em hỏi con giày trong hình là giày gì vậy mấy bác ?

Top