thắc mắc Máy bị đứng không thể thap tác gì để sửa

tuonglaiok

Đã tốn tiền
Chuyện là thế này, hôm nay mình bật máy sử dụng bình thường, được một lúc thì nó bị đứng mãi mà không hết, khởi đọng lại máy thì nó đứng ngay lúc load window luôn, nếu mấy bác không rõ thì là khúc hiện cửa sổ với mấy chấm tròn quay vòng tròn ấy, khởi động lại lần nửa thì máy báo auto repair, rồi một lần nửa nó báo window có vấn đề, cần rs, cả 2 lần báo này đều bị đứng, chẳng làm gì được, giờ mình đang rất đau đầu vì đang nghi sắp tới phải tốn cả đống tiền mua máy mới
 
Top