Mấy cái xe chở xe hơi có vụ nào chạy rớt ra chưa?

nhockon_cm

Member
Thấy bề dọc, bề ngang nó chỉ hơn con xe ở trên lưng chút xíu, lại lên cầu, xuống dốc, thắng gấp, ổ gà.

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp
 
Thấy nó chạy chậm rì. Có thì cả 2 xe bị ngã.
Mà chắc là mua bảo hiểm hết rồi, có rớt thì phiền phức tí thôi

Gửi từ Samsung SM-N975F bằng vozFApp
 
Top