thắc mắc Máy chỉ nhận 1 thanh RAM

MaiThuong68

Junior Member
Vừa dùng rp7 vệ sinh rồi mà vẫn k được gì cả
Fen làm hết cách và không có sẵn đồ để test thì mang ra tiệm nhờ họ xử lý cho nhanh ! như tôi có đủ đồ (main, nguồn, RAM, CPU...) thì mới có đk vọc vạch được !;)
 
Top