thắc mắc Mấy dấu sao với dấu tròn trong Ryzen Master là gì vậy mọi người?

Sheraton

Junior Member
Nó hiện như hình phần corespeed, trong đó có cái tô vàng lên nữa nghĩa là sao mấy bác?
4OzpoYW.png
 

**Doremon**

Senior Member
Bác chỉ chuột vào là nó có chỉ dẫn mà, nhớ ko nhầm thì đó là core high performance
 

kusagami

Senior Member
Dấu sao đó thể hiện core mạnh nhất trong tất cả các core, tức là có khả năng boost xung cao nhất nếu có chương trình nào chạy Single thread.
 
Top