Mấy thằng khổ dâm cứ đòi voz cũ cút đi hộ

jupiterkt

Member
😆 bình tĩnh đi thím bọn em chỉ đòi 1 ngày thôi bao h cán bộ ra tay ban vài đứa là bọn em thôi liền
 

3d1920

đã tốn tiền
diễn đàn công nghệ mà đi dùng cái vbb đời tống, truy cập đông thì sập kêu ông ổng suốt ngày giờ thay đổi nâng cấp cũng chửi, éo hiểu nói vozer
 

HuyetCongTu

Senior Member
diễn đàn công nghệ mà đi dùng cái vbb đời tống, truy cập đông thì sập kêu ông ổng suốt ngày giờ thay đổi nâng cấp cũng chửi, éo hiểu nói vozer

Vì tụi đó có biết mẹ gì về công nghệ đâu. Gọi là vozer cho sang mồm vậy thôi chứ cả đời quanh quẩn ở cái f17 có bao giờ bc wa mấy cái f công nghệ đâu.
 
Top