Mấy thằng vozer thôi ngay lập thớt về gái đi...

ivanhoedn

Senior Member
Toàn thread gái gú, sao không thằng nào lập thread hỏi làm thế nào để tổ quốc sánh vai với cường quốc năm châu nhỉ? :sad: như thế có phải hay hơn không?
Những người lập thớt kiểu ấy bị mod ban never hết nên bạn không thấy được đâu.
 

kyoLeHaiSon

Đã tốn tiền
Giờ đang hẹn hò nhỏ nào rồi thím?

Sent from Xiaomi M2101K7AG using vozFApp

Đang hẹn hò vs em cùng cty thôi bác:censored:
Nhưng 1 tháng e mới rủ nó đi uống nước 1 lần:shame:

Mình nghe lời vozer nên vừa chủ động block em múi mít crush ko thương tiếc
Không biết em có còn nhớ tôi không, hay vẫn đang hú hí với thằng kia

Khá lắm myfen

Gửi bằng vozFApp
 
Top