thắc mắc Máy tính tự tạo folder??

VNRapGodzilla

Đã tốn tiền
Từ hôm update cái Visual Studio 2019 lên version mới nhất, máy mình lúc bật lên nó tự tạo ra 4 cái folder rỗng như các thým thấy đấy: Compressed, Music, Programs, Video. Xóa đi thì được, nhưng đến lúc khởi động lại máy là nó lại tự tạo ra. Lên google search thì thấy có cái này: https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?t=51559, nhưng mà cũng chẳng biết sửa thế nào. Các thým giúp mình với! Cảm ơn nhiều lắm! :D

Untitled-1.png
 
Top