MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia tuổi 22 giàu cỡ nào?

Airbus A350

Senior Member
Nó công bố ông rãnh thì quote lại t xem chứ rãnh đâu theo dõi, mà ông 1 câu Vy 2 câu Vy bộ crush ng ta hay gì mà trân trọng dữ vậy :)
Sao hằn học thế fen? Fen quan tâm, quote tôi trước thì tôi nói vậy thôi. Gọi Vy là phép lịch sự tối thiểu thôi. Thân. :)

via theNEXTvoz for iPhone
 

+cnk01+

Đã tốn tiền
1643644388710.png
 
Top