Mẹo vặt cuộc sống

Clone of Luyen

Senior Member
A81C1A38-B402-49CC-8F62-B2A5E0B867E7.jpeg

khi gặp cái củ lz này
Tốt nhất nhấn vào nút reset(nút mũi tên xoay tròn) tới khi nút bỏ qua màu xanh đổi thành nút xác minh để đổi cái captcha khác chứ cái captcha này đéo thể vượt qua đâu
Còn mẹo vặt gì không mời các thím chia sẻ
 
Top