thắc mắc MILKYWAYEX AIRDROP CAMPAIGN - Get 35000 MILKY

Bxie airdrop sau 40 ngày nữa, chỉ cần có địa chỉ BSC và Email để nhận(KHÔNG MẤT PHÍ CLAIM)
Link (anh em ủng hộ ref ạ)

Bước 1: click vào đường link
Bước 2: điền địa chỉ bsc và email
Bước 3: xác nhận Im not a robot
Bạn sẽ có ngẫu nhiên 1 blind box mở ra pet và 100 BXS.

1637052458106.png
 
Top