SG Mình cần bán RX 580 8GB

thicheo

Junior Member
Hàng HBH, còn Box, tại Q7
Mã Red Devil RX 580 8GB
Bán giá 2tr700
 

Attachments

 • IMG_20200914_213208.jpg
  IMG_20200914_213208.jpg
  361.1 KB · Views: 155
 • IMG_20200914_213259.jpg
  IMG_20200914_213259.jpg
  279.1 KB · Views: 155
 • IMG_20200914_213254.jpg
  IMG_20200914_213254.jpg
  296.2 KB · Views: 151
 • IMG_20200914_213236.jpg
  IMG_20200914_213236.jpg
  351.1 KB · Views: 150
 • IMG_20200914_213230.jpg
  IMG_20200914_213230.jpg
  367 KB · Views: 152
 • IMG_20200914_213313.jpg
  IMG_20200914_213313.jpg
  437.6 KB · Views: 152
 • IMG_20200914_213319.jpg
  IMG_20200914_213319.jpg
  338.2 KB · Views: 144
 • IMG_20200914_213324.jpg
  IMG_20200914_213324.jpg
  232 KB · Views: 153

Kanatako

Senior Member
Ké 580 Sapphire Special hbh (01/2020)
bay cmnr IB. SG
 

Attachments

 • IMG_20201011_101818.jpg
  IMG_20201011_101818.jpg
  217 KB · Views: 83
 • IMG_20201011_101836.jpg
  IMG_20201011_101836.jpg
  501.7 KB · Views: 83
Last edited:
Top