thảo luận Mình là người Việt Nam sống ở Mỹ từ nhỏ, mình muốn có thêm bạn Việt Nam. Nếu bạn muốn thực hành tiếng Anh của ban, mình có thể giúp

Top