kiến thức [MMO Hot ] Ref VNDC 10k/Lượt

Tuitenthang

Senior Member
Hình thức MMO của App này là theo lượt Ref sẽ là 10K 1 Lượt , rút trực tiếp về tài khoản NH Việt Nam , Sau khi đăng ký chỉ cần KYC , và chọn mục Olacity , có thể xem quảng cáo hoặc làm đối tác Ref cho nhiều APP
Link down :
https://signup.vndc.io/6277729708282800030

Sent from Đang đu càng via nextVOZ
 
Top