góp ý Mở cho memb tùy chọn ngôn ngữ, tùy chọn giao diện...

Covid_19

Senior Member
Như title, cộng thêm Prefix cho các node khác nhau, thêm tích xanh như fb, và nếu có thể thêm Shoutbox thì cũng hay. Nếu mở Reg cho login bằng FB, Google thì tốt.
Mong min mod cân nhắc thêm
 
Top