Mới 14 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật liên tỉnh

SirArEs

Đã tốn tiền
14 tuổi thành tích này thì lên 16 nó làm 1 vụ thảm sátnhư lê văn luyện rồi hương dưới 18 thì bỏ mịe..
Nhìn luật dưới 18 thấy chán
Luật nước nào chả vậy
Chưa kể sửa thì team nhân quyền Âu Mỹ lại chả lôi cả họ Vịt ra réo tại hội đồng
 
Top