Mời các bác thẩm hộ em cái biển số xe vừa book

Đời Phụ Bạc

Senior Member
Chả là 29/12/2020 em bị đá con xe ở sài gòn vừa về quê mua con xe khác, book được quả biển các bác xem giúp em tốt hay xấu..


Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 Pro bằng vozFApp
 

magneto003

Senior Member
Chả là 29/12/2020 em bị đá con xe ở sài gòn vừa về quê mua con xe khác, book được quả biển các bác xem giúp em tốt hay xấu..


Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 Pro bằng vozFApp
BẢY đời sống đủ vừa ăn
MỘT mình chủ thớt thì lăn bò toài
Bị nhảy xe bởi do ai
BỐN bánh không tới lượt mài có đâu
BỐN CHÍN nằm ở ngay đầu
gặp HAI kiếp nạn suýt hầu diêm vương
may mà các cụ còn thương
cho nên CHÍN suối con đường vẫn xa
đối với bố mẹ tốt nha
kẻo sau HAI cụ hoá ma ám mày

:doubt:
 

traitimlolam

Đã tốn tiền
BẢY đời sống đủ vừa ăn
MỘT mình chủ thớt thì lăn bò toài
Bị nhảy xe bởi do ai
BỐN bánh không tới lượt mài có đâu
BỐN CHÍN nằm ở ngay đầu
gặp HAI kiếp nạn suýt hầu diêm vương
may mà các cụ còn thương
cho nên CHÍN suối con đường vẫn xa
đối với bố mẹ tốt nha
kẻo sau HAI cụ hoá ma ám mày

:doubt:
Dịch : 30F-388.25 đi má...

via theNEXTvoz for iPhone
 

traitimlolam

Đã tốn tiền
TAM tai BÁT nạn TÁM đời rồi
CHẤM dứt từ đây phụ mẫu ơi
HAI nửa âm dương thôi cách biệt
NĂM cùng tháng tận con về trời
Bát nạn 8 đời! Nghe éo logic lắm! Ko duyệt :))
8 năm nghe hợp lý hơn :))

Tam tai bát nạn 8 năm trời
Chấm dứt từ nay phụ mẫu ơi
2 nửa âm dương thôi cách biệt
Năm cùng tháng tận con về trời!

Đinhj mệnh tháng sau trước tết tôi mà tai nạn thăng tôi sẽ ám ông cả đời :)))
via theNEXTvoz for iPhone
 
Top