Mời các nhà chiêm tinh gia vào xem giúp a - 20:29p Hướng tây, Dĩ An Bình dương

Muhammad Ali .

Junior Member

Dĩ an bình dương, 20:29p, hướng Tây. Em vừa thây cái gì giống hình trăng lưỡi liềm to chà bá trên trời. Ẩn hiện 2 lần, và giờ âne luôn r. Thím nào ở khu vực này có thấy k ạ
 

Afreehugs

Junior Member

Dĩ an bình dương, 20:29p, hướng Tây. Em vừa thây cái gì giống hình trăng lưỡi liềm to chà bá trên trời. Ẩn hiện 2 lần, và giờ âne luôn r. Thím nào ở khu vực này có thấy k ạ
Thì trăng lưỡi liềm chứ còn gì nữa. Nay đầu tháng mà thím.
 
Top