thắc mắc Mới hư cần con TAY CẦM, cần các bác tư vấn vài mẫu mới

Mấy bác vote con nào với tiêu chí: Cần từ hall effect, nhạy-chính xác, Gycoscope, kết nối tốt, rẻ


  • Total voters
    4
Back
Top