Mới làm cái tk sacombank gặp tí vấn đề cần hỏi

ChauNguoiCaoTuoi

Senior Member
Mới nhờ người nhà ra làm cái tk sacombank, nó nói là nếu tạo tk lấy thẻ atm thì phí duy trì 30k/tháng, còn tạo tk bình thường ko cần thẻ atm thì chỉ có 17k/tháng. Cho mình hỏi là 2 loại tk này đều như nhau đúng ko? Có thể tải app sacombank về tự đăng ký internet banking ko mấy thím

via theNEXTvoz for iPhone
 

Paint My Love

Senior Member
  • 2 tài khoản đều như nhau
  • Phí 30k/tháng chắc đã bao gồm Internet banking, mobile banking với SMS thông báo biến động
  • Để đăng kí dịch vụ thì làm tại ngân hàng luôn
 
Top