Mỗi lần vào bệnh viện là gọi điện không nghe được đối phương nói gì.

Top