Mỗi môn 9,5 điểm vẫn rớt đại học, vì sao?

Oopsie Doopsie

Senior Member
24k học sinh làm dc 9d ngữ văn đổ lên
Lạm phát điểm còn ghê hơn mấy môn tự nhiên nữa
Thời 2k10 2k11 thủ khoa khối C ko biết dc 9d môn văn ko nữa
Cái trường miền núi ở nghệ an mà có lớp đến tận 40/44 học sinh đạt >9đ văn :feel_good:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top