Mỗi ngày một câu chuyện vui ngắn!!!

kricl

Junior Member
Cô vợ bảo với chồng: "Khi anh tưới cây xong, chúng ta sẽ nói chuyện về thứ em thấy trên điện thoại của anh"... Và 4 ngày rồi tôi vẫn thấy anh ấy đứng tưới cây.

- Sưu tầm
 
Top